فولکس گل 1386

  • 1398/1/9
  • 181,000 کیلومتر
  • دستی
  • سفید
  • طوسی
  • مازندران
  • 091288...نمایش کامل
  • ماشین خیلی تمیز -دیسک و صفحه تازه تعویض - بیمه ١سال کامل -١١سال تخفیف - یک کف دست گلگیر عقب رنگ

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد