• 1399/12/18
  • 71,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • سفید
  • مشکی
  • تهران
  • 091960...نمایش کامل
  • عویض گلگیر و کاپوت فابریکی شرکتی به علت مالیدگی به گارد ورودی اتوبان سینی و شاسی پلمپ ماشین بدون نقطه در حد صفر به شرط کارشناسی تمام سرویس ها انجام شده باتری تازه تعویض شده زاپاس نو بدون ضربه - شاسی پلمپ

آگهی های مرتبط

فروش خاص
توافقی

170,000 کیلومتر

 

1400/2/13تهران