• 1398/1/26
  • 80,000 کیلومتر
  • دستی
  • نوک مدادی
  • مشکی
  • تهران
  • 091902...نمایش کامل
  • رکاب کمی رنگ شده پایین سپر جلو و عقب خوردگی دارای برگه معاینه فنی دارای بیمه مدل 90 کارکرد 80،000 کیلومتر رنگ نوک مدادی

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد