نیسان ماکسیما (وارداتی) دنده ای 1382

  • 1400/8/27
  • 330,000 کیلومتر
  • دستی
  • سرمه ای
  • خاکستری
  • اصفهان
  • 091341...نمایش کامل
  • سالم سر حال به شرط کارشناسی بیمه یک سال تمام سرویس ها انجام شده سند به نام اماده انتقال

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد