• 1399/11/18
  • 25,000 کیلومتر
  • دستی
  • خاکستری
  • خاکستری
  • تهران
  • 091228...نمایش کامل
  • با ضمانت کارشناسی رنگ و کیلومتر،شیشه ها دودی همراه با روکش صندلی و سنسور دنده عقب،فنی و بدنه بسیار سالم-تخفیف زمان معامله

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد