سرویس خبرباش

با چهار مرحله ی ساده از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان آگهی مورد علاقه ی خود را دریافت نمایید.راهنمای کامل سیستم خبرباش

دریافت پیام

پرداخت

ثبت نام یا ورود

انتخاب خودرو


خبر باش ساده

1 ماه /

رایگان

پیامکایمیل

خبر باش ساده برای کسانی مناسب است که کانال تلگرام ندارند و میخواهند اقتصادی تر باشند

دیدن تمام ویژگی ها

خبر باش پیشرفته

2 ماه /

رایگان

پیامکایمیلتلگرام

خبر باش حرفه ای برای کسانی است که کانال تلگرام دارند و میخواهند تعدادی بیشتری پیامک و ایمیل دریافت کنند

دیدن تمام ویژگی ها
مقایسه پلن هاخبر باش سادهخبر باش پیشرفته
مدت1 ماه 2 ماه 
تعداد ایمیل250 300 
تعداد پیامک250 300 
تعداد تلگرامندارد500