(تومان)390,000,000

31,000 کیلومتر

فول ترین اپشن با رینگ ۲۰ در حد صفر 

1396/7/23تهران
(تومان)395,000,000

42,000 کیلومتر

فول بسیار تمیز 

1396/7/18تهران