(تومان)155,000,000

110,000 کیلومتر

بدون مشابه وبسیار سالم کم کارکرد فنئ نو 

1396/8/6تهران
(تومان)405,000,000

35,000 کیلومتر

09122665555 

1396/8/6تهران
(تومان)390,000,000

31,000 کیلومتر

فول ترین اپشن با رینگ ۲۰ در حد صفر 

1396/7/23تهران
(تومان)395,000,000

42,000 کیلومتر

فول بسیار تمیز 

1396/7/18تهران