توافقی

60,000 کیلومتر

فول شرکتی سند دست اول تخفیف بیمه سرویس ها در نمایندگی زاپاس زیرش نرفته ماشین با وسواس نگهداری شده و همواره در پارکینگ تحویل ۲۰۱۴ 

29 دقیقه پیشتهران
توافقی

89,000 کیلومتر

ام جی سفید مدل ۲۰۱۴ بیرنگ کاملا سالم و خانگی فول شرکتی گارانتی و بیمه کامل کارکرد واقعی داخل ماشین صفر زاپاس استفاده نشده ... 

1398/8/13تهران
(تومان)157,000,000

103,000 کیلومتر

زاپاس استفاده نشده ده ایربک فول کامل وارداتی قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 157,000,000 تومان 

1398/8/10تهران
(تومان)150,000,000

70,000 کیلومتر

 

1398/7/30اصفهان
(تومان)145,000,000

77,000 کیلومتر

سند دست اول . بدون رنگ و تصادف - ماشین در شرایط بسیار مناسبی نگداری شده . 

1398/6/30تهران