(تومان)145,000,000

77,000 کیلومتر

سند دست اول . بدون رنگ و تصادف - ماشین در شرایط بسیار مناسبی نگداری شده . 

دیروزتهران
(تومان)150,000,000

70,000 کیلومتر

کاملا سالم در حد نو - یک لکه رنگ درب راننده- بیمه تا آخر سال 

1398/6/19تهران