(تومان)124,000,000

107,000 کیلومتر

ام جی 550مشکی بیرنگ داخل مشکی کم کارکرد فولترین سری ام جی شش سال پیش از واردکننده خریدم ماشین دو هفته مانده به 2011 یکسال بیمه کامل هشت سال تخفیف سرویسها در نمایندگی شماره یک ام جی زودتر از موقع هم انجام شده. 

1397/10/18تهران