(تومان)120,000,000

137,000 کیلومتر

 

1397/7/25تهران