توافقی

سیستم صوتی Bang & Olufsen،پنج کلید(نایت ویژن،هداپ،راداربین خطوط،رادارجلو راداربغل) سقف جیر،کولر دیجیتال عقب،۵گرمکن،۲سردکن،سردنده سرامیکی،اتوپارک، پرهام مهرارشک 09126333313 

1397/7/17تهران