توافقی

41,599 کیلومتر

جیپ شهباز کانادایی سالم سیم کشی فابریک امپر ها سالم دوگانه مایع دفها موتور گیربکس لاکها سالم بیمه ۷ماه شاسی ها سالم لاستیک ۵۰درصدشیشه ها برقی بدون دود یا روغن ریزی ب شرط کارشناسی رنگ خَردلی 

1397/4/4آذربایجان غربی