(تومان)16,000,000

230,000 کیلومتر

دوو سیلو،مشکی،شیشه دودی، روکش نو مشکی،دارای تخفیف کامل بیمه ، دارای کارت معاینه فنی ، فنی سالم بسیار پرشتاب و نرم،تخفیف پای معامله ، لطفا خریدار تماس بگیرد 

1397/7/1قم
(تومان)20,000,000

214,000 کیلومتر

دوو مشکی متالیک بدون رنگ رنگ مشکی متالیک فنی سالم ( تازگی تعمیر کلی شده است) بدون رنگ بیمه تا شهریور ۹۸ ۱۶ سال تخفیف بیمه کامل  معاینه فنی دارد لاستیک ۸۰ درصد  ترمز تقویت شده 

1397/6/29کرمانشاه
(تومان)17,100,000

300,000 کیلومتر

جلوبندی سرویس کامل موتوری سرویس کامل چراغ جلو و عقب نو شیشه دودی + پرده شیشه عقب پخشusbخور با 4تا باند لاستیک 205 خارجی روکش صندلی چرم بیمه تا برج 11 و تخفیف کامل صندوق استوک 

1397/6/2مازندران