(تومان)24,000,000

560,000 کیلومتر

فنی سالم-مهر ماه بیمه شده است-کولر سالم-بعلت آفتاب سوختگی دور رنگ شده است-نقاشی درجه 1 

1397/9/4زنجان
توافقی

200,000 کیلومتر

 

1397/9/1تهران