(تومان)27,000,000

200,000 کیلومتر

دوو فوق سیلو مدل ۸۰ بژ است با موتور کاملا سالم با تضمین است خدا شاهد است به پول ان نیازمندم. 

1397/10/28اصفهان