(تومان)28,000,000

156,000 کیلومتر

لیفت بک مدل 78 خوش رخ و جوون پسند و کم کارکرد موتور 16 سوپاپ پر شتاب به شرط جلوبندی و اتاق بی صدا چند لکه رنگ سند آماده انتقال معاینه فنی دارد بیمه تمام تخفیف بیمه ندارد از قیمت ماشین کم میشود تخفیف جزئی پای معامله 

1398/5/22تهران