(تومان)220,000,000

قیمت 220 میلیون نقد معاوضه نداریم بدون رنگ 

1397/4/13خراسان رضوی
(تومان)260,000,000

قیمت 260 میلیون مقطوع 

1397/4/11خراسان رضوی