توافقی

40,000 کیلومتر

فووول کامل- رادار و دوربین و ... کامل - بدون حتی یک نقطه رنگ و خط و خش - بسیار سالم و کم کار واقعی ۴۰۰۰۰ کار در حد صفر - خودرو کاملا خانگی و شخصی - تخفیف بیمه از اول تا الان - 

1398/11/15تهران