(تومان)16,000,000

150,000 کیلومتر

مدل 87 بی رنگ، فوق العاده سالم اتاق بی صدا، یک سال پنج سال تخفیف، فنی به شرط، لاستیک خارجی 90 درصد تماس فقط با شماره رحیمی 

1397/2/2تهران