(تومان)82,000,000

148,000 کیلومتر

ماشین سالم‌ موتوری و بدنه و شاسی سالم. گیربکس و دیسک و صفحه کلاچ و کمک فنر عقب تازه تعویض شدند. 

1400/2/30تهران