(تومان)30,000,000

112,000 کیلومتر

لیفان٥٢٠ ، سفید ، مدل٨٩ ، بدون رنگ ، آینه برقی ، ٤ شیشه برقی ، ایربگ ٢عدد ، لاستیک ٨٠٪‏ ، زاپاس دارد ، روکش چرم مشکی ، بیمه یکسال کامل ، تخفیف بیمه کامل ، کارکرد ١١٢ ، معاینه فنی دارد ، بدون تصادف ، جلو و عقب پلمب ، سقف و ستون سالم ، سرویس های دوره ای منظم انجام شده ، تخفیف پای معامله 

1397/10/9تهران