(تومان)47,000,000

213,000 کیلومتر

این قیمت تا مدت بسیار کم تخفیف ندارد معاوضه ندارم فقط نقد موتور بسیار سالم و سرحال موتور ۲۴۰۰ انژکتور ۱۶سوپاپ هردو گیربکس سالم کولر روشن تخفیف بیمه کامل هرگز آفرود نرفته 

1397/3/6تهران