توافقی

147,000 کیلومتر

بدون رنگ بدون تصادف بسیار سالم بیمه کامل با 11 سال تخفیف .معاوضه ندارم .پیامک جواب نمیدم .قیمت 58 

1396/12/16تهران
(تومان)50,000,000

160,000 کیلومتر

یه لکه جزئی.کارکرد واقعی.6 نفره مشکی داخل مشکی.فوق العاده سالم.آفرود نرفته.فقط مصرف کننده 66486498 

1396/12/6تهران