(تومان)46,500,000

132 SE دارای سیستم هشداردهنده و دزدگیر آماده انتقال قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 46,500,000 تومان 

8 ساعت پیشیزد
(تومان)45,800,000

قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 45,800,000 تومان 

دیروزتهران
(تومان)46,000,000

قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 46,000,000 تومان 

1398/7/29تهران
(تومان)24,000,000

گیربکس تازه تعمیر بیمه تا برج سه لاستیک جلو 100% تمام کارای ماشین رسیده ، فروش بخاطر خرید پژو و الا ماشین زیرپایی بوده فقط خریدار واقعی تماس بگیره 

1398/7/29مازندران
(تومان)45,400,000

صفر خشک، دزدگیر فابریک شرکتی، دو تا سوییچ ریموت دار، 2 کیسه هوا ، قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 45,400,000 تومان 

1398/7/29البرز
(تومان)30,700,000

207,000 کیلومتر

ماشین تمیز داری کمی خط و خش روی سپر ماشین بی رنگ هستش بیمه تا9/30و مداری معاینه فنی تا 12/01لاستیک چلو در حد و عقب 60درصد 

1398/7/29تهران
(تومان)46,500,000

پراید صفر خشک 132 فول قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 46,500,000 تومان 

1398/7/29اصفهان
(تومان)36,000,000

55,000 کیلومتر

درب جلو سمت شاگرد تعویض میباشد و فاقد بیمه میباشد تخفیف بیمه کامل 

1398/7/28اصفهان
توافقی

2,000 کیلومتر

درحد صفر، باتری نو، بیمه ثالث و بدنه یکسال کامل 

1398/7/28البرز
(تومان)28,000,000

پراید ۱۳۲ مدل ۸۸؛؛ده سال تخفیف بیمه؛؛فنی سالم؛؛بدون رنگ؛؛فروش بدلیل خرید خودروی صفر؛؛ 

1398/7/28کرمانشاه
(تومان)44,000,000

 

1398/7/27تهران
(تومان)26,000,000

47,000 کیلومتر

بدنه دارای خش میباشد 

1398/7/25تهران
(تومان)44,100,000

 

1398/7/24کرمان
(تومان)44,500,000

امروز تحویل شده - پلاک آماده - هنوز در پارکینگ سایپا است 

1398/7/23تهران
(تومان)43,500,000

آماده سند صفر کیلومتر دزدگیر فابریک شرکتی پلاک پرچ نشده تحویل مهرماه 

1398/7/23تهران
(تومان)43,200,000

 

1398/7/23تهران
(تومان)45,000,000

 

1398/7/22تهران
(تومان)44,000,000

پراید 132 se سفید.صفر.مدل ۹۸.تحویل مهر ۹۸ سندآماده انتقال 

1398/7/21تهران
(تومان)43,500,000

 

1398/7/21تهران
(تومان)35,000,000

160,000 کیلومتر

 

1398/7/21تهران