(تومان)43,000,000

حواله چانگان اتومات تحویل شهریور 1397 انتخاب رنگ و آبشن با مشتری قیمت بازار بین 85 الی 90 میلیون ( با توجه به آبشن ) قیمت کارخانه کمتر از 75 میلیون واریزی 35 میلیون با سود مشارکت 15% در وجه خریدار (حدود 1.750.000 تومان از پرداختی هنگام تحویل کسر میگردد ) صلح با وکالت رسمی و محضری قیمت 43،000،000 تومان 

1397/4/25مرکزی
(تومان)83,000,000

2,000 کیلومتر

داری رکاب و کفی سه بعدی شیشه دودی 

1397/4/3تهران