(تومان)255,000,000

خودرو تحویل سانزدهم،آذرماه،۵میلیون وام داره که خودم پرداخت میکنم،مدارک آماده. 

1398/11/24اصفهان