(تومان)118,000,000

20,000 کیلومتر

سفید فوق العاده تمیز در حد صفر ( ماشین دوم بوده ) 

1397/8/6قزوین
(تومان)80,000,000

فروش حواله چانگان تحویل مهرماه ( تاخیر در ارسال دعوتنامه) کارتکسی و امکان صلح واریزی اول ثبت نام 37 واریزی دوم در زمان ارسال دعوتنامه 34 سود مشارکت 15 و تا امروز 3 تومن سود داره نمایندگی شهرستان قیمت تمام شده برای خریدار 114 فقط خریدار واقعی تماس بگیره ممنون. 

1397/7/29تهران