توافقی

120,000 کیلومتر

تمام فابریک با رینگ اسپرت بنز و مانیتور ۱۴ اینچ که یک قسط ۱۰ تومنی مانده اگر ۱۱۰ تومن داشته باشین با یه ماشین مدل پایین هم قبول میکنم 

1397/12/21فارس