(تومان)44,000,000

پلاک پانج نشده و بدون کارکرد. بیمه ندارد.(خلاصه ماشین خواب بوده است). به مشتری واقعی تخفیف جزیی داده می شود. در صورت عدم پاسخگویی پیامک بدهید.با تشکر 

1397/1/27تهران