(تومان)550,000,000

راوفور شرکتی عمان تمام فول با تمام امکانات در حد نو 17000کارکد 

1397/5/22یزد
(تومان)710,000,000

فول عمان هفت کلید. 

1397/5/3یزد
(تومان)53,000,000

بدون رنگ-کم کار-تک برگ سند-- بیمه شخص ثالث تا آذر ماه-کارکرد28000 کیلومتر-لاستیک سالم-کروز کنترل-کفپوش سه بعدی 

1397/5/2یزد