(تومان)410,000,000

12,000 کیلومتر

فول کامل شرکتى با گارانتى 5 ساله 

1396/3/16تهران
(تومان)405,000,000

22,000 کیلومتر

فول کامل-سقف پاناروما-کیلس واستارتر-اتوهلد-ترمزدساى برقى-رادارخطى-کروزکنترل فعال-مانیتور بزرگ-پرده دور-صندوق برقى-کنترل فشار تایر -درب بازکن-ممورى صندلى-زنون وشیشه شور-سند دست اول-Slineشرکتى باگارانتى 

1396/2/29تهران