(تومان)1,000,000,000

سند دست اول فنی سالم سرویسها مرتب انجام شده خط و خش خیلی جزئی 

1400/12/29آذربایجان غربی
توافقی

فول کامل بدون رنگ و تصادف 

1400/10/25تهران
(تومان)595,000,000

یک لکه رنگ درب عقب سمت راننده سند تک برگ 

1399/10/30البرز