توافقی

با هیچ ملک یا خودرویی معاوضه ندارم ماشین مشابه صفر هست . فروش فقط به صورت نقدی به هیچ عنوان درخواست تخفیف نفرمایید . بازدید=خرید 

1398/9/26تهران
(تومان)245,000,000

نیو فیس شده چراغ اینه هااز دوبی بیرن موتور پلمپ فول شرکت به شرط نمایندگی فقط نقدی میفروشم سرویس تمام به موقع تا ۱ سال انجام دادم 

1398/9/23تهران