(تومان)71,000,000

فنی بسیار سالم ، صفحه کلاچ تازه عوض شده 

دیروزتهران