(تومان)390,000,000

18,000 کیلومتر

فول کامل brabus benz همراه کیت prime سند دست اول خودرو با وسواس زیاد نگهداری شده و هر ۳۰۰۰ کیلومتر روغن تعویض شده لوازم سرویس دوره ای اضافه به ا ازش بالای ۵ میلیون تومان تقدیم خریدار می گردد. 

دیروزتهران