توافقی

37,000 کیلومتر

تک رنگ بسیار تمیز 

1398/9/29تهران
توافقی

مانیتور بزرگ با کیت prime, رنگ خاص خاکستری مشکی،فوق العاده کم مصرف 

1398/9/25تهران