(تومان)56,000,000

37,000 کیلومتر

سالم بدون رنگ دارای دوربین عقب سند دست اول 

1396/10/12تهران
(تومان)56,500,000

20,000 کیلومتر

 

1396/10/9تهران
(تومان)52,000,000

39,800 کیلومتر

فنی و داخل اتاق در حد نو گارانتی ۳ سال فول شرکتی تمام سرویسها بموقع انجام شده اطراف خطو خش دارد فروشنده واقعی 

1396/10/6تهران