(تومان)340,000,000

60,000 کیلومتر

بدون رنگ بدون تصادف خط و خش جزئی کارکرد واقعی با مدارک مستند 

1400/12/10تهران
(تومان)300,000,000

87,000 کیلومتر

 

1400/4/16تهران