(تومان)100,000,000

51,000 کیلومتر

واقعا استثنایی ، مقطوع زیر قیمت بازار فقط مقایسه کنید ، فروش فوری بازدید 9 تا 17 ، همه سرویس ها نمایندگی با فاکتور ، مصرفی نو. 

1397/9/19تهران
(تومان)100,000,000

90,000 کیلومتر

شرکتی ٥ سال گارانتی ٠٩١٢١٤٠٦٩٧٩ فراهانی 

1397/8/26البرز
(تومان)110,000,000

93,000 کیلومتر

 

1397/8/10خراسان رضوی