توافقی

صفر - سند به نام - قیمت توافقی 

1397/8/13مازندران
(تومان)150,000,000

خودرو موجود در پارکینگ منزل میباشد صفرکیلومتر فوری 

1397/8/3تهران
توافقی

خودرو بتازگی تحویل گرفته شده است . لطفا فقط مصرف کننده تماس بگیرد . ساعات تماس 9 صبح تا 9 شب . معاوضه با کیا سراتو آپشنال / صفر کیلومتر 

1397/6/26تهران