توافقی

190,000 کیلومتر

 

1399/10/3کرمان
توافقی

74,000 کیلومتر

رنگ مشکی داخل کرم فنی فوق العاده سالم لاستیک نو باطری نو سرویس کامل انجام شده بیمه کامل فقط تماس بگیرید پیامک پاسخگو نیستم 

1399/4/28تهران