(تومان)150,000,000

154,000 کیلومتر

ام جی ۶ اخر ۲۰۱۲ دو درب رنگ قابل معاوضه با خودرو و ملک در کرج و شمال 

1397/7/12تهران
(تومان)125,000,000

140,000 کیلومتر

بیمه تا بهمن ماه 1397 - مشکی - یک لکه رنگ بسیار جزئی - فنی بسیار سالم 

1397/7/1تهران