(تومان)26,800,000

بدون رنگ، فنی سالم و به شرط، بیمه تا اخر سال، تخفیف بیمه از اول، کارکرد واقعی، روکش، شیشه دودی، زاپاس نو، کولر روشن 

1397/3/23تهران
(تومان)28,000,000

 

1397/2/16تهران