(تومان)185,000,000

5,000 کیلومتر

مدل 1392ولی تحویلی1397 بسیار تمیز و50000کارکرد 

1400/6/25خراسان جنوبی
توافقی

149,000 کیلومتر

مدل ۹۲ بیرنگ.ده ماه بیمه.تسمه دینام وتسمه تایم عوض شده.باطری عوض شده. ۹۹درصدبدون خط وخش.کولر و سایر اجزا سالم.موتور پلمپ.دارای دزدگیر.تخفیف کامل بیمه چون قبلا قصدفروش نداشتم تمام لوله وانشعابات بخاری عوض شده ونوگذاشته شده است 

1399/6/18مازندران