توافقی

بدون خط خش دوره های نمایندگی به موقع انجام شده مانیتور ٨ اینچ. تمام تاچ / سانروف/کروز کنترل/.... قیمت 62 میلیون 

دیروزتهران
توافقی

پلاک شده . اماده انتقال . فروش بصورت نقدی . شرکتی . 

1396/10/19تهران