توافقی

بیرنگ،کارکرد واقعی جزو معدود آستراهای سورمه ای که تودوزی و داشبورد هم کلا فابریک سورمه‌ای هستش ماشین بدون بازسازی و کاملا فابریکه پیامک پاسخگو نیستم 

1398/9/26تهران