(تومان)12,900,000

اپل کورسا سرمه ای مدل94 ،خانگی ،کم مصرف، رنگ فابریک ، تازه تعمیر و دارای برگه معاینه فنی جدید موتوری خوب 

1396/12/7اصفهان