(تومان)26,000,000

ماشین خانگی و بسیار سالم از لحاظ فنی دارای ضبط و باند و بیمه تا برج 10 و دارای 9 سال تخفیف بیمه میباشد و هزینه بیمش بسیار پایین و معقول هست لطفا فقط خریدار تماس بگیرد ماشین به دلال ابدا فروخته نمیشود.. پیامک پاسخ داده نمیشود 

1398/7/29تهران
(تومان)250,000,000

 

1398/7/5تهران