(تومان)24,000,000

بیمه تمام تخفیف ۱۰ ماه بیمه دارد ۶ دنده موتور گیربکس و دف به شرط لاستیک ۸۰ در صد موتور بابریک ۲۳۰۰ قیمت مقطوع 

1398/7/9گلستان