توافقی

بیمه کامل دارای جلو سپری بنز b200 و کلیه آرم ها بنزی (فقط هزینه آرم بنز ها 2 میلیون میباشد) روکش صندلی . کفی فابریک سابرینا . دوربین دنده عقب . ضبط فابریک . قیمت 44,000,000 

1397/1/15تهران
1396/12/19تهران