(تومان)37,000,000

2014 وارداتی فول 

1396/5/26تهران
(تومان)96,000,000

20,000 کیلومتر

فول امکانات ، با گرم کن و سرد کن صندلی، دنده پشت فرمان، رادار جانبی ، تحویلی ٢٠١٦ 

1396/5/26کرمانشاه
(تومان)42,000,000

کروز کنترل بی رنگ دوربین عقب 

1396/4/13قم