(تومان)310,000,000

22,700 کیلومتر

درحدصفروتمیز وشیشه عقب هم برقی وفنی موتورسالم 

1400/3/30تهران
(تومان)240,000,000

سابرینا مدل ۹۵ تحویل ۹۷ 

1400/2/11مازندران
(تومان)220,000,000

فنی کاملا سالم 

1399/12/9تهران
توافقی

ماشین صحیحسلامت می باشد 

1399/10/17تهران
توافقی

ایکس 25 فول آپشن 

1399/6/5تهران