(تومان)45,000,000

سابرينا دنده اتوماتيك،فول آپشن،مدل ٩٥،داراي بيمه شخص ثالث و بسيار تميز و سالم 

1397/3/20البرز
توافقی

2014 وارداتی با بیمه ثالت تا آبان 97 قیمت مقطوع44,000,000 

1397/2/18تهران