فروش فوری
(تومان)120,000,000

سلام مدل۹۷ - تحویل ۲-۹۸ - بیمه تا ۲-۹۹ کارکرد ۶۶۰۰ - تازه سرویس اولیه انجام شده - اتمام گارنتی تا ۲-۱۴۰۰ - روکش صندلی - کفی صندوق 

1398/6/27تهران