(تومان)240,000,000

سابرینا مدل ۹۵ تحویل ۹۷ 

1400/2/11مازندران
(تومان)220,000,000

فنی کاملا سالم 

1399/12/9تهران