(تومان)110,000,000

کلا ۵ بار سوار شدم با صفر فرق زیادی نداره بیمه بدنه دارد هنوز سرویس اولیه نرفته فول آبشن با گارانتی 

1397/7/2تهران
توافقی

 

1397/6/13اصفهان