توافقی

رینگ الومینیومی تحویل15 /12 

1398/2/12تهران
(تومان)94,000,000

رینگ آلومینیومی،فرمون D برقی،زنجیر تایم،تحویل گرفته شده اسفند ماه،مدارک کامل و آماده انتقال،پلاک شده 

1398/2/8تهران
توافقی

فنی به شرط بیمه مهر98 لاستیک 70% تمامی سرویس ها انجام شده 

1398/2/8مازندران