(تومان)185,000,000

ماشین از لحاظ فنی فوق العاده سالم تمام سرویسها به موقع در نمایندگی انجام شده بدون رنگ دارای برگه کارشناسی 

1399/10/2البرز
توافقی

 

1399/9/4البرز
1399/8/26تهران
1399/8/12فارس