(تومان)660,000,000

درب راننده ودرب پشت راننده به علت مالیدگی تعویض درب های فابریکی موجود میباشد سند دست اول 

1402/4/12تهران
(تومان)740,000,000

با سلام کامل سالم بدون رنگ رو در راننده یه مقدار لیسه داره تمام سرویسا انجام شده بدون ایراد 

1402/2/6تهران