(تومان)275,000,000

60,000 کیلومتر

کم کارکرد، بدون لک و رنگ و بدون کوچکترین ضربه مصرف کننده تماس بگیره لطفا چونه نزنید از قیمت واقعیش پایین تر گذاشتم 

1398/8/13تهران