(تومان)88,000,000

۴سال تخفیف بیمه بدنه دارد ۱۰ماه بیمه بدنه دارد ۸ماه بیمه شخص ثالث روکش چرم مارال کف پوش ۳بعری سانا رینگ آلمینیومی لاستیک ۲۰۵ ماشین کاملا در حد صفر میباشد. 

1398/2/24تهران