(تومان)29,000,000

واگذاری حواله برلیانس H230 آبان ماه-مشکی متالیک مبلغ 21 میلیون تا الان واریز شده و سود 15 درصد دارد. حدود 21 دیگر آبان باید واریز شود. قیمت واگذاری 29+هزینه انتقال با خودم قیمت بازار الان 58است. فقط پیامک و تلگرام پاسخ داده می شود. 09127540061 

1397/5/27قم