(تومان)78,000,000

برلیانس مدل ۹۶ در حد صفر بیمه کامل سنسور دنده عقب ماشین تمیز میباشد فقط کاپوت تعویض اونم به علت افتادن شاخه برروی کاپوت که تعویض کارخانه انجام شده و عکس هاش موجود است ماشین اصلا تصادف نداشته ماشین کم کارکرد به شرط کارشناسی 

1398/6/5البرز