(تومان)148,500,000

بیمه بدنه،کفی سه بعدی،شیشه دودی،...فوری 

1398/6/4تهران
(تومان)125,000,000

بدنه کاملا سالم موتور گیربکس بدون عیب و نقص لنت ها به تازگی تعویض شده سرویس ها به موقع انجام شده 

1398/5/28تهران
(تومان)93,000,000

دارای بیمه بدنه وثالث تااخرسال 

1398/5/15تهران