توافقی

کیلومتر

حواله بسترن b30 تحویل آبان ماه فول اپشن18 درصد سود مشارکت و 16 درصد سود انصراف امکان صلح در نمایندگی و انتقال تحویل خودرو به نمایندگی شهر شما 

1396/7/22فارس
(تومان)58,000,000

پیش فروش 

1396/7/16تهران
(تومان)58,360,000

پیش فروش محصول جدیدبهمن موتور باپیش پرداخت٢٠میلیون تومان وسودمشارکت١٨٪‏ تحویل مهرماه///آبان ماه///آذرماه 

1396/6/19تهران