(تومان)60,000,000

65,000 کیلومتر

4حلقه رینگ اسپرت اپتیما به مبلغ 5م و 2 عدد مانیتور پشت سری و مپتور مزدا 6 قدیمی تقویت شده توربو دارد نزدیک 15م خرج کردم ماشیم تمام اسپرت است 0 تا 100 تو 10ثانیه هست و غیره معاوضه فقط با شاسی بلند تا 80 م یا پول نقد 

1396/10/9البرز