توافقی

36,000 کیلومتر

بدون رنگ ، سند تک برگ ، صندلی برقی ، کروز کنترل ، سیستم جلو گیری از واژگونی ، سانروف ،کم کار و فوق العاده سالم 

1398/1/6تهران