(تومان)330,000,000

230,000 کیلومتر

بنز مدل ۱۹۹۲ کپل ای ۲۳۰ بیمه تخفیف کامل بیمه یکسال ای بی اس هیدرولیک کولربخاری فابریک ماشین بدون ضربه فقط پایین دست به خاطر خط وخش رنگ شده روکش صندلی وداشبوردوسقف فابریک مانیتور ودوربین دنده عقب 

1400/11/25اصفهان