توافقی

200,000 کیلومتر

ماشین ۱۰ ساله توکوچه بوده به درد کسی میخوره که کلاسیک کار باشه باید خرجش کنید. واسه همین اگه پولت نقده باهات راه میام. 

1397/7/7تهران