توافقی

ترخیص 2008 . دو برگ سند . فول آوانگارد . سپرها هم رنگ ندارد . ماشین مشابه صفر است و در حد صفر است . تخفیف بیمه ده سال . بیمه بدنه کامل . رینگ AMG . بدون مشابه در ایران . تمامی قطعات مصرفی تعویض بموقع شده . کیلومتر واقعی است . داخل ماشین کیت آلومینیوم .. ترخیص و پلاک در سال 2008 . 

1398/8/5تهران