(تومان)770,000,000

بدون تصادف و رنگ شدگی . کم کارکرد . تنظیم ارتفاع . کیلس سر دنده . بیمه تا برج 12 . سرویس ها انجام شده بدون ارور 

1398/4/23تهران